Deze voorjaarsnota is een 'herijking' van de Begroting 2022 op basis van (recente) ontwikkelingen en bevat bijstellingen die starten in het boekjaar 2022. Waar de ontwikkeling invloed heeft op de jaren na 2022 zijn deze ook in de Voorjaarsnota 2022 verwerkt. Een aantal autonome ontwikkelingen zoals volumestijging motorrijtuigenbelasting en mutaties kapitaallasten zijn meerjarig verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:33:22 met de export van 07/20/2022 11:08:56